Prawo ochrony przyrody - Bartosz Rakoczy, C.H. Beck

E-book autorstwa Rakoczy Bartosz wydanie 2009

4.2 (9 głosów) 5 0 9

od 26,68

- 24%

Prawo ochrony przyrody należy do jednych z nad wyrazjszych zagadnień współczesnych systemów prawnych. Z jednej bowiem strony zadaniem Państwa jest ochrona zasobów przyrodniczych, a z drugiej jak najszersze ich udostępnianie. Tym samym ochrona przyrody w sposób znaczny kształtuje prawo i wolności jednostki. Wpływa ona na wolność osobistą, na prawo własności, wolność działalności gospodarczej. Zatem ochrona przyrody powinna odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Prawo ochrony przyrody można wskazać jako dział prawa ochrony środowiska, wykazuje ono tyle oryginalnych cech, że zasadne jest podjęcie rozważań dotyczących prawnych aspektów ochrony przyrody. Skrypt składa się z 8 rozdziałów poświęconych podstawowym zagadnieniom z zakresu międzynarodowego prawa ochrony przyrody, europejskiego prawa ochrony przyrody i polskiego prawa ochrony przyrody. Przede wszystkim jednak opracowanie służy prezentacji rozważań prawnych przyjętych w polskim systemie prawnym. Znacząca część prawa ochrony przyrody dotyczy form ochrony przyrody: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych itp. Podręcznik adresowany jest zwykle do studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych, biologicznych. Z opracowania na pewno będą także mogli skorzystać pracownicy organów administracji publicznej oraz praktycy.