organizacja i technika transportu morskiego (2015)

E-book wydanie 2015

4.7 (3 głosy) 5 0 3

od 35,44

Podręcznik ten jest adresowany głównie do studentów kierunku międzynarodowych stosunków gospodarczych, a także specjalności transportowych studiujących na kierunku ekonomia. Autorzy mają nadzieję, że będzie on poprawnie służyć w dodatku wszystkim innym zainteresowanym problemami żeglugi morskiej i jej funkcjonowania w obsłudze międzynarodowych obrotów towarowych.

Wiadomości zawarte w tej książce dotyczą, zgodnie z tytułem, jedynie części problemów, które wiążą się najściślej z techniką i eksploatacją morskich statków transportowych, z organizacją żeglugi, jej rodzajami oraz z podstawowymi transakcjami i dokumentami, jakie są używane w handlu morskim.

Dużą wartością książki są zawarte w niej formularze wybranych dokumentów frachtowych.