Czwarta rewolucja przemysłowa - Klaus Schwab (EPUB), Schwab Klaus

E-book autorstwa Schwab Klaus wydanie 2018

4.0 (4 głosy) 5 0 4

od 34,20

- 24%

Klaus Schwab, światowej sławy ekonomista, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, uważa,jednak czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i złożoności jest odmienna od wszystkiego, z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy szansę wpływać na jej przebieg.

Ta rewolucja, zdaniem Autora, w sposób stanowczy zmieni nasz sposób życia i pracy. Standardowe dla niej świeże technologie, łączące świat fizyczny, cyfrowy i biologiczny, wpłyną na wszystkie dyscypliny nauki i gospodarki, na branże przemysłowe i na rządy, rzucą wręcz wyzwanie samemu pojmowaniu człowieczeństwa.

sztuczna inteligencja – w postaci superkomputerów, dronów i wirtualnych asystentów aż po druk 3D, sekwencjonowanie DNA, inteligentne termostaty, mobilne czujniki czy mniejsze od ziarnka piasku mikroczipy – już nas otacza.

To jednak dopiero początek coraz pełniejszego zastosowania nawet nanomateriałów czy drukarek 3D. A już myślimy o 4D i "inteligentnych fabrykach", w których systemy produkcji są koordynowane wirtualnie na skalę światową, czy o wszczepialnych przenośnych telefonach, wytwarzanych z biosyntetycznych materiałów.

znamionując kluczowe technologie napędzające tę rewolucję, Schwab wskazuje na najważniejsze konsekwencje, także negatywne, jakie wynikać z tego mogą dla rządów, świata biznesu, społeczeństwa obywatelskiego, a także zwykłych ludzi.

Przekonany, że stoimy wobec nieporównywalnego z niczym w historii doświadczenia, demonstruje śmiałe propozycje, jak za tymi zmianami nadążać i jak z nich właściwie korzystać, by zapewnić sobie i następnym pokoleniom lepszą przyszłość – taką, w której wynalazcy nie będą przekraczali granic etycznych, technologie będą raczej wspierały ludzi, zamiast ich zastępować, a postęp będzie służył społeczeństwu, a nie je niszczył.

Aby to stało się możliwe, wszyscy muszą tego chcieć, przekonuje Klaus Schwab w swojej książce. Intelektualna nośność "Czwartej rewolucji przemysłowej", jej klarowny język, logiczna i krystaliczna kombinacja czynią lekturę książki satysfakcjonującą dla wszelkich adresatów – jednocześnie dla ekonomistów, technokratów, menedżerów przemysłu, przedstawicieli biznesu, jak i dla nieprofesjonalnych czytelników, których ambicją jest pełniejsze rozumienie współczesnego świata i świadoma w nim występowanie.

O autorze: Profesor Klaus Schwab urodził się w 1938 r. W Ravensburgu (Niemcy). Jest założycielem i prezesem Światowego Forum Ekonomicznego, międzynarodowej organizacji na rzecz współpracy publiczno-prywatnej, która jest znana zwykle ze swych dorocznych spotkań odbywających się w Davos.

Forum, utworzone w 1971 r. Jako fundacja non-profit, z siedzibą w Genewie, angażuje najwybitniejszych przywódców politycznych, biznesowych i społecznych w kształtowanie globalnej, regionalnej i przemysłowej agendy.

Jest niezależną, bezstronną i niepowiązaną z żadnymi czynnikami organizacją. Zatrudnia ponad 600 osób w centrali w Genewie oraz biurach w Nowym Jorku, Pekinie i Tokio. W roku 1998 profesor Schwab i jego żona Hilde utworzyli fundację swego imienia na rzecz społecznej przedsiębiorczości.

Jej celem jest wyszukiwanie, rozpoznawanie i upowszechnianie inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej, które wydatnie przyczyniają się do poprawy jakości życia i które można zastosować na skalę globalną.

Fundacja wspiera ponad 350 tego typu przedsiębiorców społecznych z całego świata. Profesor Klaus Schwab otrzymał stopień doktora (summa cum laude) nauk ekonomicznych uniwersytetu we Fryburgu i nauk inżynierskich Szwajcarskiego Federalnego Instytutu technologii.

Uzyskał także magisterium z administracji publicznej Kennedy School of Government uniwersytetu harvardzkiego. Został uhonorowany licznymi międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami.