Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Korzystanie z serwisu Fuksik.pl (zwanego dalej Serwisem) mo偶liwe jest pod warunkiem akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin okre艣la prawa i obowi膮zki U偶ytkowników serwisu Fuksik.pl oraz zasady z niego korzystania.
DEFINICJE
 1. Fuksik.pl - serwis www zwany dalej Serwisem jest porównywark膮 cen produktów.
 2. U偶ytkownik - u偶ytkownik korzystaj膮cy z Serwisu
 3. Sklep - zewn臋trzny podmiot, prowadz膮cy sprzeda偶 produktów przez internet
 4. Towar - produkt oferowany przez sklepy, publikowany w Serwisie.
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Korzystanie z Serwisu przez U偶ytkowników jest bezp艂atne.
 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i zak艂adania konta u偶ytkownika.
 3. Wszelkie nieprawid艂owo艣ci zwi膮zane z dzia艂aniem Serwisu, U偶ytkownik mo偶e kierowa膰 na adres: support(at)fuksik.pl.
 4. U偶ytkownik Serwisu mo偶e wyszukiwa膰 oraz porównywa膰 ceny towarów w ró偶nych sklepach internetowych.
 5. U偶ytkownik zobowi膮zuje si臋 podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych umieszczonych w serwisie.
 7. Serwis nie jest sprzedawc膮 prezentowanych produktów, umo偶liwia jedynie wyszukiwanie oraz prezentowanie Towarów znajduj膮cych si臋 w ofercie Sklepów internetowych. Serwis nie odpowiada za rzetelno艣膰 informacji, co do przedmiotu oferty poszczególnych sklepów.
 8. Dane dotycz膮ce produktów, prezentowane w Serwisie pochodz膮 ze Sklepów, które ponosz膮 odpowiedzialno艣膰 za ich tre艣膰. Pracownicy Serwisu nie mog膮 zagwarantowa膰 zgodno艣ci opisu i cen ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci U偶ytkownik powinien kontaktowa膰 si臋 bezpo艣rednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi.
 9. Zakup Towaru przez U偶ytkownika odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w regulaminie danego Sklepu w którym przeprowadzana jest transakcja zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Serwis nie odpowiada za kontakt ze sklepem oraz transakcje realizowane przez sklepy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Informacje o ochronie danych osobowych zosta艂y zawarte w Polityce prywatno艣ci Serwisu.
POSTANOWIENIA KO艃COWE
 1. Regulamin jest udost臋pniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umo偶liwiaj膮cy U偶ytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no艣niku w ka偶dej chwili.
 2. U偶ytkownik korzysta z Serwisu na w艂asn膮 odpowiedzialno艣膰 i nie b臋dzie wnosi艂 偶adnych roszcze艅 z tytu艂u nieprawid艂owego dzia艂ania Serwisu lub nieaktualnych danych zawartych w ofertach.
 3. O zmianach niniejszego Regulaminu, u偶ytkownicy b臋d膮 informowani na stronach Serwisu.